88.70 συμπ. ΦΠΑ
28.40 συμπ. ΦΠΑ
19.75 συμπ. ΦΠΑ
90.20 συμπ. ΦΠΑ