16.00 συμπ. ΦΠΑ

Super Premium

RC Giant Adult 15kg

60.00 συμπ. ΦΠΑ

Super Premium

RC Giant Junior 15kg

60.00 συμπ. ΦΠΑ
16.00 συμπ. ΦΠΑ
16.00 συμπ. ΦΠΑ

Super Premium

RC Maxi Adult 15kg

60.00 συμπ. ΦΠΑ

Super Premium

RC Maxi Junior 4kg

28.00 συμπ. ΦΠΑ

Super Premium

RC Medium Junior 4kg

27.00 συμπ. ΦΠΑ